SAMARIA’S REST AREA  – John 4

 

 1. JESUS STOPPED BY TO SEE HER PERSONALLY (v.4)
  • Luke 19:10
  • John 3:16
  • John 1:14

 

 1. JESUS STOPPED BY TO SHOW HER INIQUITY (v.16-18)
  • John 10:10
  • Jeremiah 17:9
  • Isaiah 1:18 
  • Luke 15:11-32 

 

 1. JESUS STOPPED BY TO SAVE HER FULLY (v.12-14)

 

  • Matthew 5:17 
  • Isaiah 53:4
  • Isaiah 58:11 
  • John 19:28